Vurdering af tekst

Vurdering i Dansk – Studienet

Vurdering i Dansk

I én opgavetype beder man om en analyse og en vurdering af en nærmere angivet tekst. Teksten kan være en dokumentar, reklame mm. I denne opgavegenre kommer …

Skrivehandlingen vurdering hører som regel til opgaver om ikke-fiktive tekster og medier. Når du skriver vurderende i Dansk, så handler det om at afgøre, om en tekst eller et medie har en god brug af (…)

Analyse og vurdering – Blæksprutten

Blæksprutten – Analyse og vurdering

Analysen skal munde ud i en samlet vurdering af tekstens argumentation. I diskussionen skal du forholde dig til primeertekstens hovedsynspunlkter og argumenter.

Analyse, vurdering og diskussion – Blæksprutten

Blæksprutten – Analyse, vurdering og diskussion

Om at skrive en vurdering · At du tager udgangspunkt i din redegørelse og kildekritiske analyse · At du bliver klar over de konkrete årsager, som du skal vurdere …

Om at skrive en vurdering – Ind i sproget ud i verden

Om at skrive en vurdering | Ind i sproget ud i verden

I denne opgavetype skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse og vurdering. Teksten, du skal analysere, vil altid være en …

Kære bloglæser Jeg har fået nyt domæne. Du kan finde det samme link på den nye blog her. God fornøjelse! Hvad er en vurdering? En vurdering er en underbygget faglig afvejning af fx et antal årsager til en bestemt historisk begivenhed. Det kan være en vurdering af, hvad der var den væsentligste årsag til 1.…

Analyse, vurdering og diskussion | Skriftlig eksamen i dansk – htx

Analyse, vurdering og diskussion

Analyse af episk tekst · Præsentation af teksten · Tekstens indhold · Tekstens form · Forfatterens holdning · Perspektivering · Vurdering.

Perspektivering og vurdering – animeret dansk – YouTube

Dansksiderne: Begreber i dansk – Analysemodeller

En analyse og fortolkning af en tekst. Du kan vælge mellem en skrevet tekst og levende billeder; En undersøgende og vinklet tilgang til din tekstanalyse.

Begreber i dansk – Analysemodeller – Dansksiderne

Den analyserende artikel

Afløsningsopgave med en analyse og vurdering af en elevproduceret tekst. Indledning ”I arbejdet med børneproducerede tekster opfyldes deltagelsespligten…

Den analyserende artikel

Vurdering af elevproduceret tekst – Lærerstuderende.dk

I den analyserende dokumenterer du din tekstanalyse. En analyse har som sit formål at klargøre, hvilket udsagn en tekst har, og hvordan det udsagn udtrykkes.

Afløsningsopgave med en analyse og vurdering af en elevproduceret tekst. Indledning ”I arbejdet med børneproducerede tekster opfyldes deltagelsespligten…

Vurdering af elevproduceret tekst – Lærerstuderende.dk

Analyserende artikel

Keywords: vurdering af tekst