Power-to-x-brændstoffer

Power-to-X | Energistyrelsen

Power-to-X betyder at omdanne elektricitet (power) til noget andet (x). Elektriciteten kan f.eks. omdannes via elektrolyse til brint, der enten kan anvendes …

Power-to-X (PtX) dækker over teknologi, der producerer brændstoffer, kemikalier og materialer på baggrund af grøn brint produceret ved elektrolyse.

Power-to-X. Fra grøn strøm til grønne brændstoffer

Power-to-X (PtX) er en proces, hvor grøn elektricitet omdannes til brint, eller andre brint-baserede produkter via elektrolyse og videreforædling.

Power-to-X er udviklingen af grønne brændstoffer fra vedvarende energikilder, og er en af de teknologier, som kan være med til at løse den globale klimaudfordring

Power-to-X | Dansk Energi

8. okt. 2020 — Power-to-X og brint vil blive afgørende for at få kørt den tunge transport over på grønne brændsler, siger Brian Vad Mathiesen, der er professor …

Power-to-X (PtX) er en proces, hvor grøn elektricitet omdannes til brint, eller andre brint-baserede produkter via elektrolyse og videreforædling.

‘Power-to-X’ skal forvandle blæsevejr til grønne brændstoffer

‘Power-to-X’ skal forvandle blæsevejr til grønne brændstoffer – og udviklingen har rykket sig markant

Power-to-X-brændstoffer uden kulstof kan være det fremtidssikrede valg. Den bæredygtige biomasse er ikke en uendelig ressource, og stigende efterspørgsel på …

I det anerkendte tidsskrift Science viser en række danske forskere, at elektrolyseteknologien SOEC har udviklet sig kraftigt de seneste 10 år – og det er vigtigt for den grønne omstilling.

Regeringens strategi for Power-to-X

Microsoft Word – Regeringens strategi for Power-to-X.docx

PtX gør det nemlig muligt at producere brændstof af bl.a. brint (H2), kvælstof (N) og CO2, og disse spiller en klar rolle i transitionen til et klimaneutralt …

Standarder skaber rammen for Power-to-X

Teknologien Power-to-X gør det muligt at flyve på bæredygtigt brændstof, den mindsker CO2-koncentrationen i atmosfæren og bliver nævnt som den nøgleteknologi, …

Power-to-X (PtX) er en af de vigtigste teknologier, for at vores samfund kan opnå en grøn omstilling. Danmark har mulighed for at gå forrest i udvikling og eksport af PtX-teknologier, men for at kunne udbrede de nye løsninger og bringe dem på et konkurrencedygtigt niveau, er der behov for standarder.

Power-to-X: Fra blæsevejr og luftforurening til grønne … – NIRAS

Power-to-X: Fra blæsevejr og luftforurening til grønne brændstoffer

27. jan. 2022 — Der er derfor stor fokus på at lave grønne brændsler til fly i form af det kulstofholdige Power-to-X-brændsel “e-kerosen”, der produceres …

Teknologien Power-to-X gør det muligt at flyve på bæredygtigt brændstof, den mindsker CO2-koncentrationen i atmosfæren og bliver nævnt som den nøgleteknologi, der kan få den grønne omstilling til at lykkes. Men hvad er det egentligt, og hvordan bliver det stort?

Pas på faldgruberne ved for voldsomt fokus på Power-to-X

Pas på faldgruberne ved for voldsomt fokus på Power-to-X | CONCITO

20. jun. 2022 — Power-to-X beskriver processen, hvor grøn energi såsom sol- eller vindenergi via elektrolyse omdannes til brint, der kan lagres. X’et er …

Når statsministeren i sin nytårstale tager fat i omstillingen af luftfarten, så er det helt berettiget. Men der er risiko for at fjerne fokus fra andre klimainitiativer, samt at produktionen beslaglægger knappe ressourcer i form af grøn strøm og CO2.

Power-to-X og dets sammenhæng med grønne brændstoffer

Power-to-X og dets sammenhæng med grønne brændstoffer – Biofuel Express

Keywords: power-to-x-brændstoffer